MZ Pazarić: Infrastrukturni radovi u naselju Dragovići

Javno komunalno preduzeće “Komunalac” Hadžići otvorilo je radove rekonstrukcije vodovodnog i kanalizacionog sistema u Mjesnoj zajednici Pazarić, naselje Dragovići.

Dragovici_kanalizacija_voda_2020_4 Dragovici_kanalizacija_voda_2020_6

Rekonstrukcija vodovodnog sistema obuhvata polaganje cijevi DN 110mm PEHD u dužini 670 metara sa izlazima za kućne vodovodne priključke.

Dragovici_kanalizacija_voda_2020_3

Izvođenje kanalizacione mreže u lokalnoj saobraćajnici DN 250mm radi se na dužini 715 metara sa izvodima za kućne kanalizacione priključke u dužini od 280 metara.

Dragovici_kanalizacija_voda_2020_10 Dragovici_kanalizacija_voda_2020_16

Po okončanju ovih radova pristupit će se asfaltiranju puta u naselju Dragovići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0