MZ Hadžići: Rekonstrukcija dijela saobraćajnice u ulici „6. mart“

Javno komunalno preduzeće „Rad“ Sarajevo trenutno izvodi radove rekonstrukcije saobraćajnice koja se proteže između pomoćnog fudbalskog stadiona FK „Radnik“ i objekta KSIRC-a. Planirane su dvije saobraćajne trake ukupne širine 4,5 metara sa obostranim pješačkim stazama.

Sesti_mart_put_2020 Sesti_mart_put_2020_1

Paralelno se postavlja i javna rasvjeta. Rekonstrukcijom saobraćajnice omogućit će se dolazak posjetilaca do sportskih objekata i objekata za rekreaciju iz pravca ulice „6. mart“ i ulice Hadželi iz pravca PC Zujevina.

Sesti_mart_put_2020_2 Sesti_mart_put_2020_4

Nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a sufinansijeri su Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Općina Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0