Migrantska kriza: Zaključci Kolegija Općinskog vijeća nakon održanog hitnog sastanka

Kolegij Općinskog vijeća Hadžići je kasno sinoć nakon održanog hitnog sastanka na kojem je razmatrana aktuelna situacija u vezi sa migrantskom krizom na području općine Hadžići, donio sljedeće zaključke:

  1. Zahtijevamo od nadležnih institucija da se migranti rasporede ravnomjerno na području cijele Bosne i Hercegovine.
  2. Tražimo obavezno rasterećenje migrantskog centra Ušivak i smanjenje broja migranata u tom centru te njihovo premještanje u drugi migrantski centar.
  3. Zahtijevamo od Vlade Kantona Sarajevo da u Budžetu za 2020. godinu i Međunarodne organizacije za migracije BiH izdvoje novčana sredstava za rasterećenje javnog gradskog prijevoza na području općine Hadžići uvođenjem većeg broja autobuskih linija na relaciji od Hadžića prema gradu ili uvođenjem posebnih linija za migrante iz migrantskog centra Ušivak ka gradu i nazad.
  4. Zahtijevamo postavljanje videonadzora od strane nadležnih institucija na području centralnog dijela općine Hadžići i posebno Mjesne zajednice Donji Hadžići.
  5. Zahtijevamo ograničavanje kretanja migranata uvođenjem i poštivanjem kućnog reda u migrantskom centru Ušivak, a poštivanje istog van migrantskog centra da prati nadležna policijska uprava.
  6. Zahtijevamo od VI policijske uprave da zajedno sa Savjetom Mjesne zajednice Donji Hadžići utvrde rutu kretanja migranata od autobuske stanice u Garovcima do migrantskog centra Ušivak i da ista bude obilježena jasnim putokazima i osvijetljena.
  7. Zadužuje se Općinski načelnik i Komesar MUP-a Kantona Sarajevo da prate situaciju na teritoriji cijele općine Hadžići i pravovremeno poduzmu sve korake u slučaju pogoršanja trenutne situacije.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se Općinskom načelniku, Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, članovima Kolegija Općinskog vijeća Hadžići, premijeru Kantona Sarajevo, policijskom komesaru Kantona Sarajevo, ministru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, načelniku VI policijske uprave, komandiru Policijske stanice Hadžići, predsjedniku Mjesne zajednice Donji Hadžići, članovima Savjeta Mjesne zajednice Donji Hadžići, Službi za poslove sa strancima BiH, Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM-u), Vladi Kantona Sarajevo i Vladi Federacije BiH.

Sastanak_migranti_2019_2 Sastanak_migranti_2019_6 Sastanak_migranti_2019_13

ZAKLJUČCI KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA NAKON ODRŽANOG HITNOG SASTANKA U POVODU AKTUELNE MIGRANSTKE KRIZE

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0