Migrantska kriza: Viši nivoi vlasti Hadžićane ostavili na cjedilu

Od osnivanja Centra za migrante „Ušivak“ kroz Hadžiće je prošlo preko 6.000 migranata i izbjeglica. Gotovo svakodnevno nove grupe dospijevaju različitim putevima do našeg grada. U nedostatku smještajnih kapaciteta prisiljeni su spavati na otvorenom. U parkovima su, na prugama su. Tim povodom, načelnik Općine Hadžići g. Hamdo Ejubović obišao je danas centar „Ušivak“ gdje je sa rukovodstvom pokušao naći rješenja za određene probleme koje nosi migrantska kriza.

Migranti_Usivak_2019_45 Migranti_Usivak_2019_56

„Iz ovog obilaska danas se može vidjeti da je izostala koordinirana akcija svih struktura vlasti u BiH počevši od nivoa Kantona Sarajevo pa do nivoa države. Ne primjećuje se da su ti nivoi vlasti prisutni u Centru za migrante „Ušivak“ bilo kakvom akcijom. Kada se donosila odluka na nivou Federacije BiH da se jedan ovakav vojni objekat da Vijeću ministara BiH u svrhu osnivanja prihvatnog centra za migrante, nije se vodilo računa o lokalnoj zajednici i lokalnom stanovništvu, da se ta odluka prihvati. Dakle, sve ovo je organizovano bez konsultacija sa lokalnom zajednicom, a da ne govorimo da je bilo konsultacija sa stanovicima Mjesne zejednice Donji Hadžići. Insistirat ćemo da viši nivoi vlasti poduzmu korake u poboljšanju uslova života u centru i uslova života okolnog stanovništva. Ako to izostane onda ćemo poduzeti neke radikalnije mjere sa naše strane“, kazao je načelnik Ejubović.

Migranti_Usivak_2019_22 Migranti_Usivak_2019_24

Općinski načelnik je izašao sa konkretnim prijedlogom da se broj migranta u prihvatnom centru „Ušivak“ smanji na jednu normalnu mjeru, a da u isto vrijeme nadležni iznađu još jednu lokaciju izvan općine Hadžići kako bi se smanjio pritisak na „Ušivak“ i građane. Ovo je zadatak prevashodno Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Kantona Sarajevo pa tek na kraju Općine Hadžići.

Migranti_Usivak_2019_28 Migranti_Usivak_2019_32

„Iako su nas viši nivoi vlasti ostavili na cjedilu i breme migrantske krize svalili na naša pleća mogu biti ponosan na naše građane koji su pokazali ogromni stepen tolerancije i osjećaj empatije za ljude koji su izbjeglice. Nije bilo tako davno kada smo svi mi bili u njihovoj situaciji. Također, moram pohvaliti stepen organizacije koji su postigli uposlenici Međunarodne organizacije za migrante i Službe za poslove sa strancima u prihvatnom centru i svima nama koliko toliko olakašli ovaj problem“, istakao je Ejubović.

Migranti_Usivak_2019_1 Migranti_Usivak_2019_63

Službeni podaci govore da se u Hadžićima u centru za prihvat migranata trenutno nalazi njih 723. Stanje na terenu teško je pratiti. Kako zbog konstantnog priljeva tako i zbog činjenice da mnogi ipak svakodnevno uspijevaju preći dalje. Prema Hrvatskoj. U junu 2019. godine u TRC Ušivak je ukupno ušlo 1258 migranata, a izašlo njih 1316. Najviše ih dolazi iz Pakistana 553. Zatim slijede Irak (174), Sirija (88), Iran (87), Alžir (87), Maroko (80), Afganistan (73), Libija (29), Bangladeš (23), Palestina (17), Nepal (14), Tunis (10), Indija (9). Tu su još migranti i izbjeglice iz Egipta, Libana, Mauritanije, Makedonije, Somalije, Zapadne Sahare i Jemena.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0