Kontakt

Klik na službu detaljnije informacije

Općina Hadžići

Recepcija:   475-900

475-911

Fax:                475-952

Šalter sala:  475-941

Protokol:     475-914

e-mail: ohadzici@bih.net.ba

Kabinet načelnika

tel: 475-904

fax: 475-952

e-mail: kabinet@hadzici.ba

Opća uprava

Suada Kalem: 475-913

e-mail: opcauprava@hadzici.ba

Boračka služba

Izet Koro: 475-908

e-mail: biz@hadzici.ba

Služba za investicije

Eldar Proha: 475-907

e-mail: investicije@hadzici.ba

Služba za finansije

Esma Topalović: 475-949

e-mail: finansije@hadzici.ba

privreda@hadzici.ba

inspekcija@hadzici.ba

Imovinska služba

Senija Šarić: 475-902

e-mail:imovinska@hadzici.ba

Služba za urbanizam i građenje

Irhana Izmirlić: 475-934

e-mail: urbanizam@hadzici.ba

Služba Općinskog vijeća

Hajrija Ejubović: 475-912

e-mail: vijece@hadzici.ba

Civilna zaštita

Nijaz Musić: 421-006; 421:400; fax: 428-550

e-mail: civilnazastita@hadzici.ba

Matični ured

Indira Kovačević: 475-933; 475-939

Šehić Almedina:  428-346

e-mail: maticniured@hadzici.ba

MZ Hadžići

Mustafa Sejdović: 421-025

e-mail: mzhadzici@hadzici.ba

MZ Pazarić

Lejla Kasum: 416-631

e-mail: mzpazaric@hadzici.ba

MZ Tarčin

Sabahudin Kazić: 418-825

e-mail: mztarcin@hadzici.ba

Općinsko pravobranilaštvo

Meliha Bandić: 475-917

e-mail: pravobranilastvo@hadzici.ba

OIK Hadžići

Ibrahim Maksumić: 062-346-661; 475-953; 475-944
e-mail: izborna@hadzici.ba