Konkurs za upis učenika u prvi razred muzičke škole u Hadžićima

Školski odbor JU Osnovna muzička škola Ilidža objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred muzičke škole u Hadžićima školske 2017/2018. godine za instrumente klavir, gitara i harmonika. Prijemni ispit će se održati 13.9.2017. godine u vremenu od 16:00 do 18:00 sati u prostorijama Osnovne škole “6.mart” Hadžići.

 

Na21476047_878331452320833_819805913_n konkurs za upis u prvi razred muzičke škole mogu se javiti učenici koji su u školskoj 2017/2018. godini krenuli u četvrti razred devetogodišnje osnovne škole. Kandidat je dužan 13.9.2017. godine na dan prijemnog ispita donijeti izvod iz matične knjige rođenih i popuniti prijavni list. Izbor kandidata, upisnika u prvi razred izvršit će se na osnovu polaganja prijemnog ispita. Nastava instrumenata i solfeđa kreće od 1.10.2017. godine i odvijat će se iza 16:00 sati u prostorijama OŠ “6.mart” Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0