Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2018/2019. godinu

Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove raspisuje konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima i to 45 stipendija za srednjoškolce i 55 stipendija za studente.  Visina mjesečne stipendije za učenike srednje škole je 50 KM, a za studente 100 KM. Dodjeljivati će se za period trajanja školske/akademske 2018/2019 godine. Uz popunjen obrazac prijave na Konkurs (obrasci prijave se mogu podići na prijavnici ili na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba), kandidati su dužni priložiti pismene dokaze o ispunjavanju uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.  Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja, odnosno oglasnoj tabli Općine. Prijave se podnose u Općini Hadžići – Općinska služba za opću upravu,društvene djelatnosti i zajedničke poslove  (prijemni protokol), Hadžići, ul. Hadželi broj 114., gdje se mogu dobiti i obrasci prijave. Dokumenti se neće vraćati.

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima 2018

Odluka o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija 2018

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenat1 2018

Prijavni list 2018

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0