Konačna lista stipendista 2016/2017

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Hadžići, a u skladu sa odlukama Općinskog vijeća, Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, a nakon provedene procedure konkursa, donosi Zaključak o konačnoj listi kandidata koji će primati stipendiju  za školsku/akademsku 2016/2017. godinu. Stipendiju će primati sljedeći studenti i učenici:

ZAKLJUČAK O KONAČNOJ LISTI STIPENDISTA 2016/2017

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0