Kalendar općinskih takmičenja učenika osnovnih škola 2019

Općinska služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, nakon usaglašenih stavova na sastanku sa direktorima osnovnih škola sa područja općina Hadžići i Trnovo donijela je Kalendar općinskih takmičenja učenika osnovnih škola u školskoj 2018/19 godini.

– Matematika – 5.3.2019. – 09:00 sati – OŠ ”Hadžići” Hadžići;

– Fizika – 7. 3.2019. – 09:00 sati – OŠ ”9. maj” Pazarić;

– Informatika – 11.3.2019. – 09:00 sati – OŠ ”Hilmi ef.Šarić” Tarčin;

– Geografija – 12.3.2019.-  09:00 sati – OŠ ”6. mart” Hadžići;

– Bosanski jezik i književnost – 15.3.2019. 09:00 sati – OŠ ”9. maj” Pazarić;

–  Civitas/demokratija – 23.3.2019. – 09:00 sati – OŠ ”Hadžići” Hadžići;

– Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva – 12.4.2019. – OŠ ”Zaim Kolar” Trnovo.

Za svako pojedinačno takmičenje uradiće se poseban zaključak o pokroviteljstvu istog. Rok za podnošenje prijava i članova komisija najkasnije do 04.03.2019. godine.

Educational background. Microscope, books pile, pencils, scissors and apple against empty classroom blackboard for copy space. Back to school concept

KALENDAR OPĆINSKIH TAKMIČENJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA 2019

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0