Javni poziv za prijem volontera u Općini Hadžići

Općinski načelnik, putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove objavljuje Javni poziv o prijemu volontera. Javni  poziv raspisuje se za prijem 15 volontera, na određeno vrijeme na period od jedne godine, slijedećih zanimanja:  Diplomirani pravnik (četiri volontera), Diplomirani ekonomista (dva), Diplomirani ing. elektrotehnike (jedan), Diplomirani ing. mašinstva (jedan), Diplomirani žurnalista (jedan), Diplomirani socijalni radnik (jedan),  Profesor bosanskog jezika (jedan), Profesor hemije (jedan), Profesor historije (jedan),  Profesor sporta i tjelesnog odgoja (jedan), Turizam i zaštita životne sredine (jedan).  Izbor i prijem volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV,VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići broj:02-05-1207/13 od 01.02.2013.godine. Uz prijavu na Javni poziv, kandidati trebaju priložiti kraću biografiju i ostale dokaze o ispunjavanju traženih uslova Javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenti se neće vraćati. Javni poziv ostaje otvoren 15  dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: OPĆINA HADŽIĆI, 71240 Hadžići, ul. Hadželi br.114. s naznakom «Za Javni poziv za prijem volontera».

JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA U OPĆINI HADŽIĆI 2015

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0