JAVNI POZIV – Za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista Općine Hadžići za 2017. godinu.

Raspisuje se Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera i sportske ekipe Općine Hadžići za 2017. godinu.

Nagrada »Sportista općine Hadžići« dodjeljuje se:

  1. Najuspješnijem sportisti;
  2. Najuspješnijoj sportistkinji;
  3. Najuspješnijem sportisti invalidu;
  4. Najuspješnijem treneru;
  5. Najuspješnijoj ekipi;
  6. Najperspektivnijim sportistima.

Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom »NE OTVARAJ« – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA IZBOR SPORTISTA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2017. GODINU, na protokol Općine Hadžići lično ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, ulica Hadželi br. 114, 71240 Hadžići, sa naznakom podataka o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa, telefon i dr.). Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu teče od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Hadžići (www.hadzici.ba), odnosno zaključno sa 07.02.2018. godine do 16:00 sati.

JAVNI POZIV ZA IZBOR SPORTISTE 2018

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0