Javni poziv za dodjelu Općinskih priznanja   

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja u skladu sa Odlukom o utvrđivanju priznanja i nagrada Općine Hadžići objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja: Šestomartovska plaketa – jedna kolektivna i dvije pojedinačne te Zahvalnica Općine Hadžići – do tri kolektivne i do tri pojedinačne. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti privredna društva, političke partije, mjesne zajednice, ustanove, udruženja kao i drugi organi i organizacije koji imaju sjedište na području općine Hadžići, te pojedinci koji imaju prebivalište na području općine Hadžići. Priznanja se dodjeljuju kolektivima i pojedincima sa područja općine Hadžići za postignute rezultate u svim oblastima privrednog i društvenog života. Prijedlozi za dodjelu Općinskih priznanja podnose se na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva. Rok za podnošenje prijedloga je srijeda, 31.01.2018. godine. Prijedlozi pristigli poslije isteka roka, nepotpuni i neuredni prijedlozi neće se razmatrati. Prijedlozi sa naznakom „Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja“ dostavljaju se na protokol u zgradi Općine Hadžići, ul. Hadželi broj: 114 ili putem pošte na adresu:

OPĆINA HADŽIĆI

Hadželi 114

71240 Hadžići

Sa naznakom „Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja“.

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA 2018

OBRAZAC PRIJEDLOGA PRIZNANJA 2018

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0