Javni poziv za dodjelu Općinskih priznanja

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja u skladu sa Odlukom o utvrđivanju priznanja i nagrada Općine Hadžići objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja. Općinska priznanja su: Zlatni grb sa plaketom Općine Hadžići, Šestomartovska plaketa te Zahvalnica Općine Hadžići. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti privredna društva, političke partije, mjesne zajednice, ustanove, udruženja kao i drugi organi i organizacije koji imaju sjedište na području općine Hadžići, te pojedinci koji imaju prebivalište na području općine Hadžići. Priznanja se dodjeljuju kolektivima i pojedincima sa područja općine Hadžići za postignute rezultate u svim oblastima privrednog i društvenog života. Prijedlozi za dodjelu Općinskih priznanja podnose se na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva. Rok za podnošenje prijedloga je četvrtak, 31.01.2019.godine. Prijedlozi pristigli poslije isteka roka, nepotpuni i neuredni prijedlozi neće se razmatrati.

JAVNI POZIV ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA 2019

OBRAZAC PRIJEDLOGA PRIZNANJA 2019

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0