JAVNI OGLAS za imenovanje predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora JU „KSIRC“ Hadžići čiji osnivač je Općina Hadžići

 

Objavljuje se Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javne ustanove „KSIRC“ Hadžići.

 

JAVNI OGLAS UPRAVNI I NADZORNI ODBOR KSIRC 2019

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0