JAVNI OG L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Viši referent za geodetske poslove i prijem stranakaPored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, državljanstvo BiH,  da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava BiH, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to:

– SSS – IV stepen …………………….. geodetska škola

– Najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva u struci

Položen stručni ispit

– Poznavanje rada na računaru

Prijave na Javni oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OPĆINA HADŽIĆI

71240 Hadžići

  1. Hadželi br. 114.

s naznakom «Za javni oglas».

Oglas ostaje otvoren petnaest (15)  dana od dana objavljivanja.

 

REFERENT ZA GEODETSKE POSLOVE2017

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0