Javna rasprava: Zaštita izvorišta pitke vode bunara B.1 Coca Cola

Općinsko vijeće Hadžići na 29. sjednici održanoj dana 10.10.2019. godine donijelo je zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Elaborata zaštite izvorišta pitke vode bunara B-1 u području pogona Coca – Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i Nacrt Odluke o zaštiti i zaštitnim mjerama za izvorišta pitke podzemne vode bunara B-1 u području pogona Coca – Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i stavljaju na Javnu raspravu do 31.10.2019. godine.

ZAKLJUČAK OPĆINSKOG VIJEĆA-NACRT ODLUKE-BUNAR B1 COCA COLA 2019

ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE BUNAR B1 COCA COLA 2019

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0