Javna rasprava: Zaštita izvorišta bunara OB-1 Ovako

Općinsko vijeće Hadžići na 29. sjednici održanoj dana 10.10.2019. godine donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Elaborata o zaštiti izvorišta za bunar OB-1 u krugu pogona MI „Ovako“ na području općine Hadžići i Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta za bunar OB-1 u krugu pogona MI „Ovako“ na području općine Hadžići i stavljaju na Javnu raspravu do 31.10.2019. godine.

ZAKLJUČAK OPĆINSKOG VIJEĆA-NACRT ODLUKE ZAŠTITE IZVORIŠTA BUNAR OB-1 OVAKO

ODLUKA BUNAR AKOVA 2019

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0