JAVNA RASPRAVA: Regulacioni plan “Privredna zona Hadžići”

Općinsko vijeće Hadžići na 10. sjednici održanoj 31.08.2017. godine donijelo je Zaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana „Privredna zona Hadžići“ koji se  stavlja na javni uvid i javnu raspravu do 02.10.2017 godine. Nacrt Regulacionog plana „Privredna zona Hadžići“ obuhvata tekstualni i grafički dio, Odluku o usvajanju – nacrt i Odluku o provođenju – nacrt i u cijelosti će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba. Općinski načelnik kao nosilac pripreme Plana obavezan je da javni uvid i javnu raspravu provede u skladu i na način propisan članom 37. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo te putem nadležne Službe obezbijedi dostavljanje i izlaganje Plana na mjestima i na način propisan istim članom. Zainteresirani subjekti, građani, mjesna zajednica na čijem području se nalazi obuhvat Regulacionog plana, te pravna lica svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Regulacionog plana mogu dostavljati Općinskom načelniku do 02.10.2017.godine.  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se Općinskom načelniku i Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća Hadžići.

ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “PRIVREDNA ZONA HADŽIĆI”

ODLUKA O USVJANJU REGULACIONOG PLANA “PRIVREDNA ZONA HADŽIĆI”

REGULACIONI PLAN “PRIVREDNA ZONA HADŽIĆI”- NACRT

01-PRIVREDNA_ZONA_HADZICI_PP

02-PRIVREDNA_ZONA_HADZICI_UPPRIVREDNA ZONA HADŽIĆI

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0