Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu

Općinsko vijeće Hadžići, na 30. redovnoj sjednici održanoj dana 21. 11. 2019. godine, donijelo je zaključak, Broj: 01 – 01 – 2 – 8227/19 kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu i stavlja na Javnu raspravu do 10. 12. 2019. godine.

Naprijed navedeni Nacrt Budžeta dostavlja se na Javnu raspravu:

  • Općinskom načelniku i Općinskim službama za upravu,
  • Političkim subjektima,
  • Mjesnim zajednicama općine Hadžići.

Javna rasprava u mjesnim zajednicama obavit će se putem Zborova građana, koji će se održati za sve mjesne zajednice u tri centra i to:

  • Tarčin – ponedjeljak, 02. 12. 2019. godine u 16,30 sati u Osnovnoj školi „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin
  • Pazarić – utorak, 03. 12. 2019. godine u 16,30 sati u Osnovnoj školi „9. maj“ Pazarić
  • Hadžići – srijeda, 04.12. 2019. godine u 16, 30 sati u Sali za vjenčanja Općine Hadžići

Primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu mogu se dostaviti Općinskom načelniku, putem Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor do 10. 12. 2019. godine, putem pošte ili lično na adresu:

OPĆINA HADŽIĆI, ul. Hadželi 114

e – mail: ohadzici@bih.net.ba

 

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave poslužit će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu.

NACRT BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI 2020

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0