Javna rasprava: Nacrt Elaborata zaštite izvorišta pitke vode bunara B-2 u području pogona Coca – Cola

Općinsko vijeće Hadžići na 30. sjednici održanoj 21.11.2019. godine donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Elaborata zaštite izvorišta pitke vode bunara B-2 u području pogona Coca – Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i Nacrt Odluke o zaštiti i zaštitnim mjerama za izvorišta pitke podzemne vode bunara B-2 u području pogona Coca – Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i stavljaju na Javnu raspravu do 30.11.2019. godine. Nosilac Javne rasprave je Služba za razvoj i stambeno – komunalne poslove, a javna rasprava će se održati u srijedu, 27.11.2019. u 15.00 sati u Sali Općinskog vijeća Hadžići, zgrada Općine, drugi sprat. Nacrt Elaborata zaštite izvorišta pitke vode bunara B-2 u području pogona Coca – Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo će biti dostupan svim zainteresovanim subjektima na uvid svakim radnim danom od 08.30 do 15.30 sati u Službi za razvoj i stambeno – komunalne poslove u zgradi Općine Hadžići. Nacrt Odluke o zaštiti i zaštitnim mjerama za izvorišta pitke podzemne vode bunara B-2 u području pogona Coca – Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo možete pogledati i na web stranici Općine Hadžići – www.hadzici.ba.

NACRT ODLUKA BUNAR B2 COCA COLA

ZAKLJUČAK NACRT ODLUKE BUNAR B2 COCA COLA

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0