Javna rasprava: Nacrt Budžeta Općine Hadžići 2019

Općinsko vijeće Hadžići je na 21. redovnoj sjednici održanoj 29.11.2018. godine donijelo Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Hadžići za period 2019-2021. godina i stavlja na Javnu raspravu do 14.12.2018. godine. Prijedlozi, mišljenja i sugestije na ponuđeni Nacrt mogu se dostaviti Općinskom načelniku do 14.12.2018. godine, putem Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor koja organizuje i provodi Javnu raspravu. Općinski načelnik pripremit će i blagovremeno dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje Prijedlog Budžeta Općine Hadžići za 2019. godinu i Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim na javnoj raspravi, a u okviru mogućih raspoloživih prihoda.

 NACRT BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI 2019

ZAKLJUČAK OPĆINSKOG VIJEĆA 2019

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0