Izgradnja niša za kontejnere

Na području općine Hadžići uređena je 21 lokacija na kojima će biti postavljene niše za kontejnere. U Tarčinu je uređeno 12 lokacija, a u Pazariću devet. Broj posuda na ovim lokacijama je različit u zavisnosti od potreba stanovništva, a što utvrđuje  firma KJKP “Rad“ Sarajevo. Tokom zimskog perioda u radionicama će se završiti bravarski radovi da bi se na proljeće krenulo sa montažom.

NIse_kontejneri_Pazaric_2018

Također, na proljeće će se krenuti i sa radovima izgradnje kontejnerskih niša za uže područje Hadžića. Izvođač radova je preduzeće “Music Company” Hadžići, a realizaciju projekta u vrijednosti od 100.000 KM finansira Općina Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0