Izgradnja kanalizacione mreže Brezovačka-Žunovnica

Radnici JKP “Komunalac” Hadžići završavaju radove na izgradnji kanalizacione mreže na dionici Brezovačka-Žunovnica.

Kanalalizacija_Brezovacka_Kahrice_2017 Kanalalizacija_Brezovacka_Kahrice_2017_3

Na dužini od 300 metara postavljaju se reviziona okna i cijevi promjera Ø 300.

Kanalalizacija_Brezovacka_Kahrice_2017_12

Investitor radova je Općina Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0