Izgradnja javne rasvjete u 2018. godini

Za projekte sanacije, rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete na području općine Hadžići u 2018. godini Općina Hadžići je izdvojila preko 200.000 KM. Na slijedećim lokacijama vrše se radovi: Kasatići, Brezovačka cesta, Sutice (Milinjača), Binježevo M-17- Čomori, Raskrsnica za Suhodol (stara pruga Kapuća), Budmolići, Donja Bioča, Japalaci, Pazarić (Ramići), Beganovi, Dragovići, Bjelašnička, Lokve, Hadželi (Kućice), Igmanska, Brezovača (I dio), Brezovača (II dio), Brezovača (III dio), Žunovačka 133, Žunovnica prema mezarju, Igmanska 89, Tinohovska (Grahovska), Musići, Binježevo (Ćate), Put za lovačku kuću 89, Stolića do 35, Miševići (Bukovik) i Osenik.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0