Izgradnja I faze fekalne kanalizacije u Privrednoj zoni Hadžići

Javno komunalno preduzeće “Komunalac” Hadžići počelo je sa izvođenjem radova izgradnje I faze fekalne kanalizacije u Privrednoj zoni Hadžići. Trasa novoprojektovanih fekalnih kolektora izvest će se od privrednih objekata u izgradnji do uključenja na izgrađeni glavni fekalni kolektor.

Komunalac_industrijska_zona_2019 Komunalac_industrijska_zona_2019-5

Profili cijevi  novoprojektovanih fekalnih kolektora Privredne zone Hadžići su promjera 300 mm.

Komunalac_industrijska_zona_2019-7 Komunalac_industrijska_zona_2019-11

Radove nadzire Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0