Infrastrukturni radovi u Bjelašničkoj ulici Pazarić

Javno komunalno preduzeće “Komunalac” Hadžići završava radove na rekonstrukciji vodovoda Kradenik i izgradnji sekundarne kanalizacione mreže u Bjelašničkoj ulici u Pazariću. Postavlja se 320 metara kanalizacionih cijevi koje će biti priključene na glavni fekalni kolektor Hadžići-Resnik. Na dužini od 550 metara izvršit će se zamjena starih azbestnih vodovodnih cijevi, a postaviljaju se ekološki prihvatljive daktilne cijevi.

Kanalizacija_Pazaric_nastavak_2017 Kanalizacija_Pazaric_nastavak_2017_4

– Poslove ćemo završiti u idućoj sedmici. Zahvaljujem se stanovnicima Pazarića na strpljenju koje su pokazali tokom izvođenja ovih radova, kazao je direktor JKP “Komunalac” Hadžići Nusret Kaleta.

Kanalizacija_Pazaric_nastavak_2017_6 Kanalizacija_Pazaric_nastavak_2017_8

Radove finansira Općina Hadžići i JKP “Komunalac” Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0