Infrastrukturni radovi na području općine Hadžići I

Na području općine Hadžići aktuelno je deset infrastrukturnih projekata. Asfaltiraju se putevi i grade nove trase kanalizacionih sistema. Općinski načelnik Hamdo Ejubović obišao je jučer i danas radove od Industrijske zone Donji Hadžići, gdje se završava putna komunikacija od novoizgrađenog mosta preko rijeke Zujevine prema Argeti i magistralnom putu M-17, do Korče gdje se privodi kraju dio radova na izgradnji lokalnog puta i kanalizacionog sistema.

Saobraćajnica u Industrijskoj zoni Donji Hadžići

dsc_2213 dsc_2215 dsc_2218 dsc_2238 dsc_2246 dsc_2249

U Industrijskoj zoni Donji Hadžići u toku su radovi na izgradnji saobraćajnice od objekta “Argeta” do novoizgrađenog mosta, te od mosta do početnog profila uključenja na magistralni put M-17. Ukupna dužina saobraćajnice je 85 metara, a širina 6 metara sa obostranim pješačkim stazama širine 1,80 metara. Odvodnja površinskih voda previđena je segmentnim kanalima.

 

Saobraćajnica u ulici Hadželi bb

dsc_2262 dsc_2263 dsc_2268 dsc_2279

Dužina saobraćajnice iznosi 170 metara, a širina 6 metara sa dvostranom pješačkom stazom širine 1.60 metara.  Odvodnja oborinskih voda regulisana je tzv. ivičnjacima sa otvorima, a odatle u sistem oborinske odvodnje do recipijenta. Saobraćajnica je obilježena i horizontalnom signalizacijom.

 

Regulacija rijeke Zujevine u centru Hadžića

dsc_2290 dsc_2295 dsc_2292 dsc_2304

Regulacija rijeke Zujevine u centru Hadžića izvodi se od stacionaže ST 217,13 – ST 357,36 ukupne dužine 140,23 metra. Obloga kosina se izvodi od armiranog betona. Dno regulisanog korita većim dijelom stabilizira se fiksacionim pragovima. Na mjestima gdje nije bilo moguće izvesti trapezno korito rađeni su armirano-betonski obalni zidovi. Na ovoj dionici izvodi se i kaskada visine 0,7 metara kako bi se povećala propusna moć postojećeg mosta. Po okončanju ovih poslova pristupit će se uređenju parka iza stare hotelske zgrade.

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0