INFORMACIJA O IZMJENI TERMINA

Na osnovu projekta “Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima u Kantonu Sarajevo” izvršili smo realizaciju podjela PVC kanti od 120 i od 240 litara Općine Hadžići, naselja Zovik Gornji, Dub – Pazarić i Kahrimani – Pazarić. Podijeljen je komplet od jedne crne i jedne žute kante. U crnu kantu se odlaže mješani kućni otpad, a u žutu kantu reciklažni otpad. Do sada pražnjenje crnih kanti organizovano je subotom u I smjeni, a PREMA NOVOM TERMINU će krenuti od 02.01.2020. godine i praznit će se četvrtkom u I smjeni.

Raspored pražnjenja CRNIH kanti će se vršiti ČETVRTKOM u
I smjeni (od 07:00 sati) u navedenim naseljima:

– Zovik Gornji (cijelo naselje),
– Dub- Pazarić,
– Kahrimani – Pazarić.

UPUTA ZA GRAĐANE:

Molimo Vas da u navedene dane u periodu od 07:00 sati (I smjena), iznesete svoje kante ispred ulaza kako bi radnici KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo mogli isprazniti kante i odvesti otpad u toku radnog dana.

‼️Domaćinstva do kojih vozila ne mogu doći, kante je potrebno da iznesu na pravac kretanja našeg vozila.‼️

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem telefona Radne Jedinice “Hadžići” 033 420 350.

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0