Hadžići: Riješen problem porodične medicine

*Mladi doktori, njih 105 evidentiranih na Birou za zapošljavanje dobijaju posao*

Zbog gorućeg problema u radu porodične medicine u centralnom objektu Doma zdravlja Hadžići te zbog problema u radu ambulanti Binježevo, Pazarić i Tarčin danas je u Hadžićima održan sastanak na kojem su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj, direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Fuad Husić, zastupnik u Skupštini KS sa područja općine Hadžići Eldar Čomor, predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Senad Kovačević, Općinski načelnik Hamdo Ejubović te uprava Doma zdravlja Hadžići. Naime, porodična medicina na području općine Hadžići od 3. januara 2018. godine u procesu rada ostaje sa samo šest doktora, a ljekara neće biti u Binježevu i Pazariću dok za Tarčin ostaje samo jedan ljekar.

Konakovic_Dom_zdravlja_2017_2

– Poslao sam dopis da pod hitno primimo 19 ljekara kako bi između ostalog riješili i problem porodične medicine u Hadžićima. To je kratkoročna mjera. Dugoročno gledano, nagovijestio sam Vladi KS da svih 105 ljekara u 2018. godini, koji se nalaze na Birou za zapošljavanje, primimo u radni odnos na određeno vrijeme i da im se da “kod” kako bi mogli raditi u punom kapacitetu jer su to obrazovani i stručni mladi kadrovi. Isto tako uputiću inicijativu da se mladi doktori oslobode obaveze polaganja PATA programa, tj. dodatne edukacije koja ih sprječava u zapošljavanju. U naredne četiri godine oko 70 ljekara odlazi u zasluženu mirovinu, kazao je direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Fuad Husić.

Konakovic_Dom_zdravlja_2017_7

– Rješavanje problema na terenu, bilo da je to obrazovanje, zdravstvo ili nešto treće je alat koji prethodni premijeri nisu koristili. Ne znam zašto. Danas smo u Hadžićima da konkretno riješimo problem Doma zdravlja i problem timova porodične medicine. U narednoj godini Vlada Kantona Sarajevo će odlukom primiti oko 180 mladih stručnih kadrova kako bi riješili trenutne probleme te da kroz  četiri godine formiramo 67 doktora, specijalista koji nedostaju, istakao je premijer Konaković.

Konakovic_Dom_zdravlja_2017_4

– Skrenuo bih pažnju svim učesnicima današnjeg sastanka da se na Birou za zapošljavanje u Hadžićima nalaze i doktori medicine te da se prilikom prijema u radni odnos povede računa o njima, prevashodno jer smo do sada imali problem da pojedini doktori nisu željeli raditi u Hadžićima. Dosadašnja iskustva nam govore da se u našim zdravstvenim ustanovma najduže zadržavaju upravo doktori sa područja općine Hadžići, kazao je zastupnik u Skupštini KS Eldar Čomor.

Konakovic_Dom_zdravlja_2017_8

– Sa aspekta lokalne zajednice infrasturkturno i tehnički naše zdravstvene ustanove su dobro opremljene. Izgradili smo ambulante u Tarčinu i Binježevu, opremili centralni objekat i kontinuirano nabavljamo novu medicinsku opremu. To ćemo nastaviti i u periodu pred nama, zajedno sa našim privrednicima. Problem kadra je nešto što će riješiti više instance koje su nadležne. Zahvalio bih se premijeru Konakoviću, ministrici Ademaj, poslaniku Čomoru i direktoru Husiću što su danas ovdje sa nama i što će riješti ovaj problem, kazao je načelnik Ejubović.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0