Hadžići: Rekonstrukcija i asfaltiranje ulice Zlatnih ljiljana

Građevinska sezona na području općine Hadžići počela je realizacijom velikog projekta rekonstrukcije ulice Zlatnih ljiljana, od kružnog toka prema Privrednoj zoni Hadžići do uključenja na magistralni put M-17. Projektnim rješenjem zadržat će se postojeće autobuske stanice. Predviđena širina asfaltne kolovozne trake je sedam metara. Lijevi trotoar na potezu od kružne raskrsnice do raskršća Industrijske zone projektovan je na širinu 2.1 metar i popločat će se betonskom galanterijom.

850_2008 850_2020

U nastavku do raskršća za Donje Hadžiće projektovan je asfaltni trotoar širine 1.5 m, a do spoja sa M-17 projektovan je asfaltni trotoar širine jedan metar. Desni trotoar na potezu od kružne raskrsnice do raskršća škola/podvožnjak projektovan je na širinu od tri metra. Popločat će se betonskom galanterijom.

850_2033 850_2035

Projektom je predviđena i rekonstrukcija pješačke staze prema podvožnjaku kroz park. Ova staza će se izvesti asfaltnim zastorom širine dva metra. Desno, na potezu od raskršća škola/podvožnjak do raskršća Industrijske zone, na mjestu postojeće staze projektom je predviđena njena rekonstrukcija.

850_2052

Od raskršća Industrijske zone do priključka na M-17, desni trotoar je projektovan širine 1,5 metara i sa asfaltnim zastorom. Za odvođenje površinskih voda projektovana je oborinska kanalizacija. Za prikupljanje vode sa kolovoza predviđeni su slivnici sa slivničkim kacama. Izvođač radova je firma „BUCOMERC“ d.o.o. Kiseljak, a nadzor nad radovima vrši firma „ARTING BiH“ d.o.o. Sarajevo.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0