Hadžići: Potpisan Sporazum o finansiranju projekata iz oblasti sanacije i rekonstrukcije šumskih puteva

Ministar privrede  Kantona Sarajevo  Muharem Šabić danas je u prostorijama Općine Hadžići  sa načelnicima općina Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo potpisao  Sporazum o finansiranju projekata iz oblasti sanacije i rekonstrukcije šumskih puteva.

Vlada Kantona Sarajevo je za ove projekte izdvojila  2. 000 000 KM koji su linearno raspoređeni prema tome koliko šumskih resursa se koristi po općinama

s1

 

 

 

s2

Ministar Šabić

„Godina je strašna. Bilo je lokalnih bujica zaista puno je bilo šteta. Načelnici općina, lokalne zajednice i Sarajevo šume imat će puno koristi od ovoga. Drugi aspket su požari. Mi imamo ovdje visokoekonomske šume. Svjedočimo šta je bilo u okruženju prošlih godina ako nemate dobru  putnu infrastrukturu na tim teritorijama onda imate manju mogućnost da je branite. Štete su nenadoknadive.  Svi se sjećamo šta je bilo prije četiri ili pet godina u Sjevernoj Hercegovini. Ovo je važan aspekt koji vodimo kod dodijele sredstava i planiranja, da te najvrednije resurse zaštititi.“

„Radi se o šumskim putevima koji uglavnom prolaze kroz lokalna naselja. Jedan od ciljeva je popravka tih puteva, izgradnja novih a posebna uloga je da ti putevi u slučaju požara budu korišteni kao protivpožarni putevi.“

Načelnik općine Hadžići Hamdo Ejubović

„Ovaj sporazum je Općini Hadžići omogućio da nastavi sa projektima. Iznos koji će biti dodijeljen općini Hadžići shodno danas potisanom Sporazumu je 550.000 KM, obzirom da ova sredstva ne propadaju važno je da se njihovo korištenje započne u ovoj godini. Općina Hadžići će dodijeljena sredstva  zajedno sa sredstvima koja ćemo izdvojiti iz našeg Budžeta utrošiti  za rekonstrukciju starog magistralnog puta kroz naselje Gradac koji je između ostalog i zbog isporuke drvnih sotrimenata  privrednim subjekatima koji se bave preradom drveta u naselju Gradac značajno oštećen.”

Načelnici općina su izrazili zahvalnost Vladi KS  koja je izdvojila značajna sredstva  te ih vratila lokalnim zajednicama  na čijim područjima se vrši eksploatcija šumskih resursa a lokalne zajednice će doznačena sredstva utrošiti u sanaciju putne infrastrukture.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0