DVADESETČETVRTA SJEDNICA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE HADŽIĆI

 

 

Sjednica će se održati 29.11.2017. godine u 13:00 sati u kancelariji Pomoćnika Općinskog načelnika za razvoj i stambeno-komunalne poslove, soba broj 107/I.

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i

D n e v n i   r e d:

  1. Budžetski zahtjev Općinske izborne komisije Hadžići za 2018. godinu.
  2. Prijedlog tema Općinske izborne komisije za Program rada Općinskog vijeća Hadžići za 2018.godinu.
  3. Informacija o provedenim aktivnostima vezano za zatvaranje računa Općinske izborne komisije Hadžići.
  4. Informacija po dopisu CIK-a vezano za rad izbornih komisija i arhiva izbornih komisija.
  5. Informacija o prisustvu seminaru predsjednika Općinske izborne komisije Hadžići.
  6. Tekuća pitanja.

Molimo Vas da planirate svoje obaveze, tako da možete prisustvovati sjednici, a u slučaju spriječenosti obavijestite na telefon: 475-944.

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

Kazić Enes, dipl.pravnik,  s.r.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0