Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda KS je promijenjen

Iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo obavještavaju sve fizičke i pravne osobe, budžetske korisnike Kantona Sarajevo i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda KS. Od 26. marta 2019. godine sve uplate potrebno je vršiti na novi depozitni račun broj: 141 196 53200084 75 otvoren kod BBI banke D.D. Sarajevo. Federalno ministarstvo finansija – financija će izvršiti objavu izmjene računa u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH, dok će Kanton Sarajevo u skladu sa istim Pravilnikom zadržati i operativnost dosadašnjeg računa do objave izmjena u Pravilniku.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0