Put_Luke_Osenik_2018_19

Asfaltiran put Luke-Osenik

Radnici preduzeća “Komunalac” Hadžići asfaltirali su put Luke-Osenik ukupne dužine 1100 metara. Širina asfaltne kolovozne trake iznosi tri metra sa pripadajućim bankinama i odvodnjom obor...
Kruzni_tok_2018_3

Hadžići: Izgrađen kružni tok

U Hadžićima su danas okončani radovi na izgradnji kružne raskrsnice na mjestu gdje se ukrštava ulica Hadželi i regionalni put prema Igmanu. Gradnja kružnog toka je trajala od  6. augusta do 2. septem...
Luke_put_2018_20

Asfaltiranje putne komunikacije Luke-Osenik

U Mjesnoj zajednici Luke trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju putne komunikacije Luke-Osenik ukupne dužine 1.100 metara. 29 Širina asfaltne kolovozne trake iznosi tri metra sa p...
40406216_1856799574402712_2668157727225675776_o

MZ Drozgometva: Saniran most za naselje Turuntaši

U Mjesnoj zajednici Drozgometva rekonstruisan je most na nekategorisanom putu za naselje Turuntaši. Na ovaj način osiguran je nesmetan pristup stambenim objektima, imanjima, pješacima i motornim vozi...
40273009_1855723021177034_3345585691709931520_o

MZ Tarčin: Asfaltiranje dvorišta džamije Japalaci

Radnici preduzeća “Bucomerc” d.o.o Kiseljak danas su počeli sa asfaltiranjem 1.300 metara kvadratnih dvorišta i parking prostora džamije u naselju Japalaci, MZ Tarčin. Radove finansira Op...