Sala_za_vjenčanje_2019

Sala za vjenčanje u novom ruhu

Sklapanje braka je svečani čin stoga i ambijent  gdje se vrši sklapanje braka treba da bude svečan i svečarskog karaktera.  Općinska sala za vjenčanja u ulici Hadželi na broju 61, u potpuno novom ruh...
850_6696

Put Žunovnica – Kasatići: Grade se potporni zidovi

Rekonstrukcija puta Žunovnica-Kasatići ukupne dužine 1200 metara odvija se predviđenom dinamikom. Nakon okončanja radova širokog otkopa pristupilo se izradi potpornih zidova radi stabilizacije puta. ...
Kasatici_2019_2

Rekonstrukcija puta Žunovnica – Kasatići

U okviru rekonstrukcije puta Žunovnica-Kasatići ukupne dužine 1200 metara trenutno se izvode radovi širokog otkopa. Po okončanju ovoga posla pritupit će se nasipanju trase puta, izgradnji rigola za o...