dzamijska_misevici_2016_3

MZ Miševići: Rekonstrukcija Džamijske ulice

U Mjesnoj zajednici Miševići, ulica Džamijska, preduzeće “Komunalac” Hadžići trenutno izvodi radove rekonstrukcije i pripreme za asfaltiranje saobraćajnice duge 120 metara.   Širina ...
dsc_6283

Hadžići: 30.000 KM za podizanje malinjaka

U zgradi Općine Hadžići danas je 18 poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Hadžići potpisalo ugovore o dodjeli sadnica malina sa sistemom za navodnjavanje u površini od 0,1ha, ukupne vrijedno...
dsc_6031

MZ Pazarić: Harem nove džamije u punom sjaju

U Mjesnoj zajednici Pazarić okončani su radovi na vanjskom uređenju Nove džamije. Harem je ograđen, izgrađen je kolski prilaz gasulhani, hair česma, korita sa česmama za uzimanje abdesta i fontana. G...
dsc_6092

MZ Miševići: Infrastrukturni radovi

U Mjesnoj zajednici Miševići, ogranak puta iznad restorana “Centar BiH” asfaltirana je dionice puta u dužini od 800 metara. Radove je izvodilo preduzeće TB “Inženjering” Breza, a finansirala Općina H...