DSC_6336

Ljubovčići: Počela gradnja fekalne kanalizacije

Radnici Javnog komunalnog preduzeća “Komunalac” Hadžići počeli su sa izvođenjem radova na izgradnji fekalne kanalizacije u naseljima Ljubovčići i Jeleč ukupne dužine 1281 metar. Investito...
DSC_5848

Brezovača, idealna za bijeg od gradske buke

Članovi planinarskog društva “Brezovača” Hadžići završili su radove na unutrašnjem urueđenju doma na Brezovači te su tim povodom danas ugostili Općinskog načelnika Hamdu Ejubovića u znak ...
12615216_946765782072767_2638810232497925026_o

Okončani infrastrukturni projekti u 2015 godini

Budžetom Općine Hadžići za 2015. godinu predviđena su sredstva za asfaltiranje i rekonstrukciju lokalnih puteva, shodno budžetskim prihodima realizovani su projekti sanacije i izgradnje sljedećih put...
12622564_946775445405134_6793955832697264536_o

Regulacija vodotoka u 2015. godini

U protekloj 2015. godini nisu izvođeni značajniji radovi na regulaciji korita, ali su pokrenute aktivnosti na predmetnim poslovima za četiri značajne dionice regulacije rijeke Zujevine u Hadžićima i ...
12694746_946781348737877_1886466363838457379_o

Izgrađena javna rasvjeta u 2015. godini

Projektom sanacije, rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete na području općine Hadžići u 2015. godini izvedeni su radovi na izgradnji dijela javne rasvjete na Mostarskom raskršću od kružnog toka do...
12628569_946790918736920_1915773860778884654_o

Završena projektna dokumentacija u 2015. godini

U 2015. godini naručena je i urađena sljedeća projektna dokumentacija: 1. Izmjene dijela glavnog projekta puta Miševići dužine l=875,94 m, te izrada Elaborata o geološkogeomehaničkom ispitivanju; 2. ...