12622564_946775445405134_6793955832697264536_o

Regulacija vodotoka u 2015. godini

U protekloj 2015. godini nisu izvođeni značajniji radovi na regulaciji korita, ali su pokrenute aktivnosti na predmetnim poslovima za četiri značajne dionice regulacije rijeke Zujevine u Hadžićima i ...
12694746_946781348737877_1886466363838457379_o

Izgrađena javna rasvjeta u 2015. godini

Projektom sanacije, rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete na području općine Hadžići u 2015. godini izvedeni su radovi na izgradnji dijela javne rasvjete na Mostarskom raskršću od kružnog toka do...
12628569_946790918736920_1915773860778884654_o

Završena projektna dokumentacija u 2015. godini

U 2015. godini naručena je i urađena sljedeća projektna dokumentacija: 1. Izmjene dijela glavnog projekta puta Miševići dužine l=875,94 m, te izrada Elaborata o geološkogeomehaničkom ispitivanju; 2. ...
DSC_3320

Asfaltiran put na Miševićima

Radnici JKP “Komunalac” Hadžići jučer su priveli kraju radove na asfaltiranju Lovačke ulice na Miševićima, duge 800 metara. Investitor radova je Općina Hadžići. Općinski načelnik Hamdo Ej...