11169611_820190334730313_4254040590185359120_o

Dan Zlatnih ljiljana 2015. godine – Kahrimani

Patriote, dobitnici najvećih ratnih priznanja, porodice poginulih, borci, građani te uvaženih gosti iz društveno-političkog života općine, grada, kantona i države okupili su se jučer na Šehidskom mez...
Predtava_plakat_2015

Predstava “Džepovi puni kamenja”

Predstava “Džepovi puni kamenja”, nastala u koprodukciji Dramskog studija Kakanj i BNP Zenica, bit će održana u petak 8. maja 2015. godine u 20:00h u multimedijalnoj sali Hadžići. Predsta...
1911993_1471064866490559_7067374255714335434_o

O B A V I J E S T

Upozoravamo stanovništvo na zabranu upotrebe nekontrolisane vatre na otvorenom prostoru, posebno u blizini lakozapaljivih materijala i šumskih površina.   Nadležni organi su drastično pooštrili ...
Opcinsko_vijece_22_sjednica_2014_1

Sutra 26. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići, Adnan Proha, sazvao je 26. sjednicu za četvrtak, 30.4.2015. godine  u 10:00 sati.Sjednica će se održati u Sali za sjednice Općine Hadžići (ul. Hadželi broj 1...
11164043_815262135223133_2865390011419971275_o

Obilježena godišnjica odbrane Koščana

Na brdu Koščan, općina Hadžići danas se okupilo nekoliko hiljada građana kako bi se na dostojanstven način obilježila godišnjica odbrane jedne od najvažnijih strateških tački odbrane Sarajeva u toku ...
10446150_814785351937478_1328265941014655944_o

Arheološko istraživanje nekropole stećaka Kasatići

Na nivou BiH vodi se državni projekat popisa stećaka i njihovog stavljanja na listu svjetske kulturne baštine. Općina Hadžići je prepoznala važnost tog projekta pa je u septembru mjesecu 2014. godine...