cohdra_100_8834

BUDŽET OPĆINE HADŽIĆI ZA 2015. GODINU

Općinsko vijeće Hadžići na 25. redovnoj sjednici održanoj 26.03.2015. godine utvrdilo je Budžet Općine Hadžići za 2015. godinu u iznosu 9.700.000,00 KM.   UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 9.700.000,00 K...
istrazivanje-Anketa-o-radnoj-snazi

OBAVIJEST – Anketa o radnoj snazi (ARS-2015)

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 13. do 16. aprila ove godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji vaše općine prove...