1911993_1471064866490559_7067374255714335434_o

Hadžići: natalitet i mortalitet u 2013. godini

Natalitet             U 2013. godini na području općine Hadžići ukupno je živorođeno 254 djece. U prethodnoj 2012. godini  živorođeno je 289 djece. U Kantonu Sarajevo najnižu stopu nataliteta imaju o...
Kante_za_opuske_zvake_2014_1

Hadžići: postavljaju se kante za opuške i žvake

Svjesni toksičnosti i činjenice da se opušak u prirodi razgrađuje više od 20 godina, učenici SC Hadžići su uz pomoć Općine Hadžići krenuli u realizaciju projekta postavljanja kanti koje isključivo sl...
Hadzici_centar_ljeto_2013

OBAVIJEST ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo pravde započelo sa aktivnošću licenciranja ovlaštenih procjenitelja. Ovlašteni procjenitelji u skladu sa zakonom obavljaju poslove procjenjivanja ekonom...
Deminiranje_kasarna_Zunovnica_oktobar_2014_1

Čišćenje NUS-a u kasarni Žunovnica

Na lokalitetu bivšeg vojnog objekta Žunovnica danas su počeli radovi na čišćenju površine od rasutih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Uklanjanje NUS-a obavlja Federalna uprava civilne zaštite. Po r...
Opcinsko_vijece_Hadzici_20_sjednica_2014_8

Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Na 20. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj danas vijećnici su jednoglasno usvojili Informaciju o izvršenju Budžeta za prvih devet mjeseci tekuće godnine. Budžetom općine Hadžići za 20...
Opcinsko_vijece_19_2014_27

Sutra 20. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Na osnovu člana 56. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 15/09 i 1/14), predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići, Adnan Proha sazvao je 20. sjednicu Općinskog...