slavina-cesma-voda-bez-vode-prinudna-naplata-duga-vode-prokuplje-1384327580-40275

OBAVIJEST – ANALIZA ISPRAVNOSTI VODE U PONEDJELJAK

Javno komunalno preduzeće “Komunalac” d.o.o Hadžići obavještava građane općine Hadžići da se pridržavaju ranije najavljenih mjera i uputstava o korištenju vode za piće. Konačna analiza is...
slavina-cesma-voda-bez-vode-prinudna-naplata-duga-vode-prokuplje-1384327580-40275

OBAVIJEST – VODU OBAVEZNO PROKUHAVATI

Javno komunalno preduzeće “Komunalac” d.o.o Hadžići obavještava građane općine Hadžići da je usljed obilnih padavina i nekontrolisane sječe šume došlo do zamućenja izvorišta “Krupa&...
Rezervoar_Musici 2

OBAVIJEST – IZVORIŠTE “BJELOTINE” UŠIVAK

Obavještavaju se korisnici vodovoda “Bjelotine” Ušivak da je usljed obilnih padavina došlo do zamućenja i isključenja is sistema vodosnabdijevanja ovog izvorišta. JKP “KomunalacR...
vlcsnap-2015-10-06-15h04m41s156

OBAVIJEST – VODOVODNI SISTEM HADŽIĆI

Obavještavaju se korisnici vodovodnog sistema Hadžići za dijelove Hadžića na višim visinskim kotama te za naselja Binježevo, Mostarsko raskršće, Gladno polje i Miševići da je došlo do zamućenja i isk...