Volonteri_2017

Općina Hadžići angažovala 17 volontera

U Općini Hadžići danas je 17 mladih ljudi sa visokom školskom spremom potpisalo ugovore da narednu godinu volontiraju u općinskim službama i školama na području općine Hadžići. Za volonterski rad vol...
Plakat 17.

SJEĆANJE

Na šehide i poginule borce, povodom obilježavanja 25. godišnjice zločina nad borcima XII hercegovačke brigade – Hadžići i zauzimanja kasarne „Krupa“ u Zoviku KOVAČEVIĆ (SULEJMAN) ADIL KOVAČEVIĆ...