Hilmi_ef_Saric_Taric_2019_79

Hadžići: U prvi razred krenulo 247 đaka

Danas je počela nova školska 2019/2020. godina. Na području općine Hadžići u prvi razred je krenulo ukupno 247 đaka koji će nastavu pohađati u četiri osnovne škole: OŠ “6. mart” Hadžići, OŠ “Hadžići”...
Fontana_DX_2019_19

Obavještenje korisnicima dodatka na djecu

Obavještavaju se korisnici prava dodatka na djecu da su dužni u periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2019. godine dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava. Isplata dodatka na dj...
850_6696

Put Žunovnica – Kasatići: Grade se potporni zidovi

Rekonstrukcija puta Žunovnica-Kasatići ukupne dužine 1200 metara odvija se predviđenom dinamikom. Nakon okončanja radova širokog otkopa pristupilo se izradi potpornih zidova radi stabilizacije puta. ...