Poplave_Pazaric_Foto4_FB_FUCZ

OBAVIJEST GRAĐANIMA OPĆINE HADŽIĆI

Obavještavaju se građani općine Hadžići, da su zakonom zabranjene sve radnje koje mijenjaju prirodni tok rijeka i potoka na području općine. U te radnje posebno spadaju, nasipanje zemljišta u korita ...
Deminiranje_Tinohovo_2019_38

O B A V I J E S T

Obavještavamo građane da Federalna uprava civilne zaštite, u skladu sa operativnim planom transporta i uništavanja eksplozivnih sredstava pronađenih i uklonjenih prilikom čišćenja površine od razbaca...
Plastenici_2015_8

Općina Hadžići: Dodijeljeno 20 plastenika

Općina Hadžići i humanitarne organizacije „ MAID“ i „LDSC“ dodijelile su 20 plastenika od 100 metara kvadratnih sa dodatnom opremom za socijalno i materijalno ugrožene osobe sa područja naše općine. ...
Put_Resnik_Kazina_Bara_2019_5

Okončana rekonstrukcija puta Resnik – Kazina Bara

Preduzeće “Sarajevoputevi” okončalo je radove rekonstrukcije i asfaltiranja putne komunikacije Resnik-Kazina Bara, stara magistralna cesta, ukupne dužine 1700 metara. Širina asfaltnog kolovoza iznosi...
Opcinsko_vijece_29_sjednica_2019_36

Javna rasprava: Zaštita izvorišta bunara OB-1 Ovako

Općinsko vijeće Hadžići na 29. sjednici održanoj dana 10.10.2019. godine donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Elaborata o zaštiti izvorišta za bunar OB-1 u krugu pogona MI „Ovako“ na područj...
Opcinsko_vijece_29_sjednica_2019_6

Javna rasprava: Zaštita izvorišta Puhovik

Općinsko vijeće Hadžići na 29. sjednici održanoj dana 10.10.2019. godine donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Elaborata zaštite izvorišta „Puhovik“ i Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za...
Opcinsko_vijece_29_sjednica_2019_36

Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedvanjem Adija Kalema danas je održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići kojoj  je prisustvovalo 26 vijećnika. Jednoglasno je usvojen prijedlog Regulacionog plana „Bosnić polje“...