Zastava

Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira

Odlukom o prekršajima protiv javnog reda i mira utvrđuju se prekršaji protiv javnog reda i mira na području općine Hadžići i prekršajne sankcije koje se izriču počiniocima prekršaja, a koji nisu prop...
budżet

Budžet Općine Hadžići za 2019. godinu

Na osnovu člana 7. stav 1. i člana 38. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), člana 13. Zakona o princip...
Opcinsko_vijece_21_sjednica_2018_12

Sutra 22. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Adi Kalem sazvao je 22. redovnu sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak, 27.12.2018. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice...
Sportski_savez_KS_2018_3

Projekat ” Školski sport”      

U dvorani Kulturno sportskog i rekreacionog centra Hadžići 28. decembra 2018. godine održat će se takmičenje u odbojci i malom nogometu za učenike osnovnih škola sa područja općine Hadžići. Ovo je do...