Seminar_MMZ_2015_1

Obrazovanje kao ključ regionalnog razvoja

U okviru projekta Obrazovanje kao ključ regionalnog razvoja, održan je dvodnevni stručni seminar 13. – 14. januara 2015 u multimedijalnoj sali Hadžići. Nosilac projekta je SC Hadžići, a voditelj semi...