Zgrada_Opcine_2014

Javni poziv za prijem volontera u Općini Hadžići

Općinski načelnik, putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove objavljuje Javni poziv o prijemu volontera. Javni  poziv raspisuje se za prijem 15 volontera, na određeno vr...
DSC_0947

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa odredbama člana 78. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih  dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 39/03, 22/06 i 43/10) t...
Opcinsko_vijece_Hadzici_23_sjednica_2015_3

Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

U zgradi Općine Hadžići danas je održana 23. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda. Jednoglasno su usvojeni Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća...