Ambulanta Binjezevo final (15)

OBAVIJEST

Obavještavamo građane Mjesnih zajednica Binježevo i Miševići da će se u periodu od 20.11.2017. do 20.12.2017. godine vršiti prikupljenje izjava u cilju angažovanja tima porodične medicine svaki radni...
Zavod_Pazaric_2017_1

Posjeta načelnika Općine Hadžići

Sa željom da obraduje korisnike i sazna što više o novim realiziranim projektima, našu Ustanovu je posjetio načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović sa pomoćnikom Izetom Korom i savjetnikom za informis...
Godisnjica_44_Komunalac_2014_32

O B A V J E Š T E NJ E

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je voda higijenski ispravna i da se  mo...
Godisnjica_44_Komunalac_2014_32

O B A V J E Š T E NJ E

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je usljed obilnih kišnih padavina došlo...
hadzici

Obavijest za poljoprivrednike

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Hadžići da su na osnovu Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/10) dužni izv...