Put_Resnik_Kazina_Bara_2019_5

Okončana rekonstrukcija puta Resnik – Kazina Bara

Preduzeće “Sarajevoputevi” okončalo je radove rekonstrukcije i asfaltiranja putne komunikacije Resnik-Kazina Bara, stara magistralna cesta, ukupne dužine 1700 metara. Širina asfaltnog kolovoza iznosi...
Opcinsko_vijece_29_sjednica_2019_36

Javna rasprava: Zaštita izvorišta bunara OB-1 Ovako

Općinsko vijeće Hadžići na 29. sjednici održanoj dana 10.10.2019. godine donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Elaborata o zaštiti izvorišta za bunar OB-1 u krugu pogona MI „Ovako“ na područj...
Opcinsko_vijece_29_sjednica_2019_6

Javna rasprava: Zaštita izvorišta Puhovik

Općinsko vijeće Hadžići na 29. sjednici održanoj dana 10.10.2019. godine donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Elaborata zaštite izvorišta „Puhovik“ i Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za...
Opcinsko_vijece_29_sjednica_2019_36

Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedvanjem Adija Kalema danas je održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići kojoj  je prisustvovalo 26 vijećnika. Jednoglasno je usvojen prijedlog Regulacionog plana „Bosnić polje“...
Godinjska_brda_2018_26

TARČINSKA JESEN 2019

Općina Hadžići i Udruženje „Veterani policije SJB“ Hadžići pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju programskim sadržajima manifestacije „Tarčinska jesen 2019“. Program: Petak, 11. oktobar 2019 Od ...
DJI_0886-2

O B A V I J E S T

U noći između 09.10.2019.-10.10.2019. godine od 00:00-04:00 h na Međunarodnom aerodromu Sarajevo održat će se vježba „Brzi odgovor 2019“. Tokom vježbe pripadnici EUFOR-a, organi za provođenje zakona ...