Budžet Općine Hadžići za 2020. godinu

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/06, 51/09)  i člana 115. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 15/09, 17/12, 10/13, 14/13- ispravka i 11/18), Općinsko vijeće Hadžići na 31. redovnoj sjednici održanoj dana 26.12.2019.  godine usvojilo je Budžet Općine Hadžići za 2020. godinu. Budžet Općine Hadžići za 2020. godinu iznosi 14.240.000,00 KM.

BUDŽET OPĆINE HADŽIĆI ZA 2020. GODINU

ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZA 2020. GODINU

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0