Bare: Gradi se rezervoar pitke vode velikog kapaciteta

Na lokalitetu Bara počela je gradnja rezervoara pitke vode velikog kapaciteta čime će se značajno poboljšati sistem vodosnabdijevanja općine Hadžići. Radove izvodi preduzeće „Vizija“ d.o.o. Visoko, a finansira Općina Hadžići.

850_4629 850_4632

Uporedo sa ovim radovima odvija se i projekat izgradnje potisnih cjevovoda Garovci-Bare kojeg realizira JKP „Komunalac“ Hadžići.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0