Konakovic_Dom_zdravlja_2017_2

Hadžići: Riješen problem porodične medicine

*Mladi doktori, njih 105 evidentiranih na Birou za zapošljavanje dobijaju posao* Zbog gorućeg problema u radu porodične medicine u centralnom objektu Doma zdravlja Hadžići te zbog problema u radu amb...
vlada_fbih_hitna_web_foto

OBAVIJEST za pripadnike boračke populacije

  Obavještavamo pripadnike boračke populacije da je dana 15.12.2017. godine na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata objavljen Javni po...
Godisnjica_44_Komunalac_2014_32

O B A V I J E S T

JKP „ KOMUNALAC“ d.o.o. Hadžići Broj: 6531-2/17 Hadžići, 16.12.2017. godine O B A V I J E S T U skladu sa članom 20. Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo Br. 14/16 ) i člano...
Godisnjica_44_Komunalac_2014_32

O B A V I J E S T

JKP „ KOMUNALAC“ d.o.o. Hadžići Broj: 6531-4/17 Hadžići, 16.12.2017. godine O B A V I J E S T U skladu sa članom 20. Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Kantona Sarajevo Br. 14/16 ) i člano...
Godisnjica_44_Komunalac_2014_32

O B A V J E Š T E NJ E

Broj: 6531-1/17 Hadžići, 16.12.2017. godine Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići,...
Logor_Svrake_2017

”Da se ne zaboravi i ne ponovi 92-95”

Dana 12.12.2017. godine Udruženje logoraša ”Da se ne zaboravi i ne ponovi 92-95” Hadžići, obilježilo je 25. godišnjicu zločina nad logorašima, ujedno i Dan sjećanja na 11 ubijenih hadžičk...
24131533_1542327565849916_7015309961809338196_n

Raspored rada Mobilnog biro u Hadžićima

Nezaposlene osobe registrovane na evidenciji Biroa Hadžići, obaviještavamo da će Mobilni biro Hadžići u decembru raditi prema sljedećem rasporedu: – 04.12.2017. godine od 13:30 do 16:00 Mjesna zajedn...
Godisnjica_44_Komunalac_2014_32

O B A V J E Š T E NJ E

Broj: 6291/17 Hadžići, 30.11.2017. godine  O B A V J E Š T E NJ E Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava  korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog s...